Lífsleikni í leikskóla

Lífsleikni

Leikskólinn vinnur eftir námsefninu Lífsleikni í leikskóla og er gefið út af þrem leikskólum á Akureyri: Síðusel, Krógaból og Sunnuból. Lífsleikni er kennd í gegnum dygðir og byggist á alhliða þroska barns, færni þess til samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Lögð er áhersla á að barnið öðlist námshæfni er unnið með 12 dygðir.

Ábyrgð

Kurteisi

Áreiðanleiki

Samkennd

Glaðværð

Sköpunargleði

Hjálpsemi

Vinsemd

Hófsemi

Virðing

Hugrekki

Þolinmæði

Í Glaðheimum eru dygðirnar sem rauður þráður í öllu starfi innan leikskólans. Lögð er áhersla á að barnið skilji dygðir og noti í daglegu starfi.

Markmiðið er að barnið sýni góða hegðun af því að: “Hugurinn segir mér það”

Deildar skólans vinna sérstaklega með 2-3 dygðir allt skólaárið í bland við aðrar dygðir.

Gil vinnur markvisst með vinsemd, virðingu og samkennd

Grundir vinnur markvisst með hjálpsemi og áreiðanleika

Grásteinn vinnur markvisst með þolinmæði og hugrekki

Reglulega eru sendir dygðarvísar heim, í tölvupósti og einnig má sjá þeim bregða fyrir á skilaboðaskjá leikskólans

Kennsluefnið, Lífsleikni í leikskóla, er aðgengilegt og skýrt fyrir kennara sem nýta það í starfi á einn eða annan hátt. Kennsluefnið er eftirfarandi:

36 verkefnaspjöld – með skipulögðum hópastarfstímum.
Handbók fyrir kennara.
Söngbók.
Handbrúða og tólf sögur með henni.
Geisladiskur með ýmsum vinnuskjölum s.s. dygðavísum ofl.
Tvær loðtöflusögur.