Foreldrafélag Glaðheima

Stjórn félagsins;

Formaður: Helena Hrund Jónsdóttir

Ritari: Þorbergur Haraldsson

Gjaldkeri: Hulda Birna Albertsdóttir

Fulltrúi starfsmanna: Hildur Sverrisdóttir

Meðstjórnendur: Hildur Ágústsdóttir, Hildur Halldórsdóttir


Í Glaðheimum er starfandi foreldrafélag og allir foreldrar/forráðamenn barna þar verða sjálfkrafa félagar um leið og barnið byrjar í leikskólanum. Foreldrafélagsgjald er innheimt með greiðsluseðli tvisvar á ári, að hausti og að vori. Þessi sjóður hefur síðan verið notaður til þess að kaupa ýmsar gjafir fyrir leikskólann og til að kosta ýmsar uppákomur svo sem leikhús, grillveisla, jólaball, lambaferð, útskrift elstu barna og fleira.

Aðalfundur foreldrafélagsins er haldinn á haustin. Þar eru rædd málefni foreldrafélagsins og stjórn þess endurnýjuð en í henni sitja 7 manns. Það er því mjög mikilvægt fyrir alla foreldra að mæta á aðalfundinn.


Starfsreglur fyrir foreldrafélagið

1.gr. Félagið heitir Foreldrafélag Glaðheima.

2.gr. Allir foreldrar/forráðamenn barna eru félagar í foreldrafélaginu. Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi.

3.gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að velferð barna og starfsfólks á Glaðheimum og styrkja samskipti foreldra/forráðamanna barnanna og starfsfólks sem þar starfar.

4.gr. Allir stjórnarfundir eru opnir félagsmönnum og þeim frjálst að koma með tillögur til stjórnar um fræðslufundi eða upplýsingar sem varða hina ýmsu þroskaþætti barna.

5.gr. Stjórn félagsins er kosin á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnina skipa fimm menn. Þar af einn frá fyrri stjórn og tveir til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum. Fulltrúi starfsfólks skal jafnan sitja stjórnarfundi.

6.gr. Aðalfund félagsins skal halda að hausti ár hvert. Stjórnarfundi skal halda í hverjum mánuði. Þá skal stjórnin standa fyrir a.m.k. tveim fræðslufundum og a.m.k. tveim uppákomum á ári. Óski félagsmaður eftir fundi er stjórninni skylt að boða til fundar. Aðalfund skal boða með viku fyrirvara.

7.gr. Starfsreglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi.