Áætlanir og verklagsreglur leikskólans

Starfsáætlun

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Þar geta einnig komið fram helstu áherslur í foreldrasamstarfi, innra mati, tengslum leikskóla og grunnskóla, stoðþjónustu og fyrirkomulagi öryggis- og slysamála eftir því sem við á.

Ýmsar verklagsreglur

Vinnureglur - Vegna undirmönnunar í leikskólanum Glaðheimum Bolungarvík

Viðbragðsáætlun vegna innflúensufaraldurs

Verklagsreglur aðlögunar nemenda í leikskólanum Glaðheimum