Áætlanir og verklagsreglur leikskólans

Starfsáætlun

Leikskólar gera starfsáætlun þar sem fjallað er um árlega starfsemi leikskólans, birt skóladagatal og ýmsar aðrar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers leikskóla. Þar geta einnig komið fram helstu áherslur í foreldrasamstarfi, innra mati, tengslum leikskóla og grunnskóla, stoðþjónustu og fyrirkomulagi öryggis- og slysamála eftir því sem við á.

Starfsáætlun 2021-2022

Endurmat á starfsáætlun 2020-2021

starfsáætlun 2020-2021

Starfsáætlun 2019-2020


Ýmsar áætlanir

Hér fyrir neðan má finna áætlanir sem leikskólinn starfar eftir.

Viðbragðsáætlun vegna innflúensufaraldurs

Rýmingaráætlun leikskólans vegna eldsvoða

Viðbragðsáætlun vegna slysa

Viðbragðsáætlun vegna eineltismála í Glaðheimum

Viðverustefna starfsmanna Glaðheima

Áætlun um öryggi og heilbrigði

Viðbragsaætlun ef upp koma Njálgur og/eða Lús


Ýmsar verklagsreglur

Vinnureglur - Vegna undirmönnunar í leikskólanum Glaðheimum Bolungarvík

Verklagsreglur aðlögunar nemenda í leikskólanum Glaðheimum